Görev ve Sorumluluklarımız

Yetki, Görev ve Sorumluluklar


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur. “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri:
a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul, ders durumları, kimlik ve burs ile ilgili gerekli işleri yapmak,
b) Mezuniyet işlemlerini yürütmek

c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.
Bu çerçevede; faaliyet alanları aşağıda belirtilen hizmetler, otomasyon sistemi ile çalışmalarını yürüten Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.
- YKS Sınavı ve Ek kontenjan ile Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt ile ilgili işlemlerin organize edilmesi ve kayıtlarının yapılmasının sağlanması,
- Öğrencilerin istekleri doğrultusunda öğrenci belgeleri, transkript (not döküm belgesi), geçici mezuniyet belgelerinin düzenlenmesi,
- Öğrenim ücretleri ve katkı paylarının takibi,
- Öğrenci kimliklerinin düzenlenmesi ve her yıl hologram bastırılarak öğrenci kimlik kartlarının güncellenmesi,
- Öğrenim/katkı kredisi, burs işlemlerinin yapılması ve takibi,
- Öğrencilerin muafiyet, kayıt dondurma, izin, disiplin/ceza durumları, nüfus ve ikamet değişiklikleri ile ilgili işlemlerinin yapılması,
- Öğrenci stajları ile ilgili işlemlerin takibi,
- Yatay geçiş, dikey geçiş, farabi, erasmus vb. başvuruları ile Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının ve öğrencilikle ilgili işlemlerinin yapılması,
- Yabancı Uyruklu Öğrenci müracaatlarının alınması, değerlendirilmesi ve kayıtlarının yapılması,
- Kendi isteği, yatay geçiş vb. durumlarda kayıt silme işlemlerinin yapılması ve ilgili kurumlara bildirilmesi,
- YKS kontenjanlarının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına bildirilmesi,
- Kayıtların yapılacağı tarih ve kayıt yerlerinin ÖSYM Başkanlığına bildirilmesi,
- Her türlü istatistiki bilgilerin hazırlanması ve düzenlenmesi,
- Mezuniyet işlemlerini yürütmek ve mezun olan öğrencilerin geçici mezuniyet belgelerinin ve diplomalarının verilmesi.

Sorumluluklarımız;
Birimimiz, görevlerini sağlıklı, zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmede; üst yönetime karşı sorumludur. Öğrencilerin hizmetlerini yerinde, zamanında ve güvenilir bir ortamda yürütülmelerinden sorumludur. Birimin görevlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen taşınırların, kullanım sırasında korunmalarından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur.