Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

1-Daire Başkanlığımız Kadrosunda bulunan Personele ait Özlük Dosyalarının Hazırlanması.

2- Personel İşlerine gelen evrakların takibi, Personel Özlük Yazışmaların Yapılması ve Arşivlenmesi

3- Sağlık Raporlarının Takibi.

4- İzin Takibi (Yıllık, Sağlık, İdari İzin takipleri)

5- Personelin İşlemlerinin Hitap Programına işlenmesi ve takibi.

6- Personel Kadro Derece terfilerinin takibi.

7- Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri

8- Maaş , Yolluk Ödemeleri

9- Satın Alma ve İşlemlerini yürütülmektedir.