Yönetim Sistemi Kalite Politikası

Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Daire Başkanlıkları [Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Yemekhane hizmetleri hariç), Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı]’nın, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde "kalite odaklı" yönetim sistemini esas aldığını, kuruluşun amacına uygun olacağını taahhüt eder.

Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri şunlardır: 

*Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti, 

*Süreç odaklı operasyon yönetimi, 

*Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı, 

*Kaynakların etkin kullanımı ve erişilebilir olması, 

*Kurulan sistemin sürekliliğinin sağlanması.