25 Mayıs 2018 Cuma

Eğtim Öğretim Şubesi

24474 defa okundu

* Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, MYO Kurulması, Araştırma ve Uygulama Merkezi Açılması ile ilgili işlemlerin yapılması

* Bölüm, Anabilim-Anasanatdalı ile Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik Programlarının açılmasına ilişkin işlemlerinyapılması

* Eğitim-Öğretim Yönetmelik-Yönerge, uygulama esaslarına ilişkin taslak hazırlanması

* Ders ve sınav programları, ders değişiklikleri ve görevlendirmeleri, staj ve öğrenci pasaport işlemlerine ait yazışmaların yapılması,

* ÖSYS, dikey geçiş, ek yerleştirme kontenjanlarının bildirilmesi ve bilgi sistemi aracılığı ile ÖSYM’ye gönderilmesi

* Öğrencilerin izin, disiplin-ceza, diploma denklik ve idari davalara ilişkin işlemlerin yapılması

* Lisansüstü kontenjanları ile özel yetenek sınavlarının ilanlarının yapılmasının sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

İDARİ KADRO

Akademik Takvim

AKTS BİLGİLENDİRME SUNUSU

Bağıl Hesap Sunusu

İKAMET İZİN BAŞVURULARI

Kullanılan Formlar

Not Dönüşüm Tabloları

Öğrenci Bilgi Sistemi Yardım Sunuları

Yönergeler