Birim Kalite Çalışmaları

Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Daire Başkanlıkları [Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Yemekhane hizmetleri hariç), Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı]’nın, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde "kalite odaklı" yönetim sistemini esas aldığını, kuruluşun amacına uygun olacağını taahhüt eder.

Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri şunlardır: 

*Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti, 

*Süreç odaklı operasyon yönetimi, 

*Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı, 

*Kaynakların etkin kullanımı ve erişilebilir olması, 

*Kurulan sistemin sürekliliğinin sağlanması.

Sıra No

Öneri Kaynağı Öneri Tarihi Öneri İyileştirme İyileştirme Tarihi
11

İç Paydaş

(Öğrenci)

09.06.2022

Öğrenci Belgesi ve Transkript belgelerinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden e-imzalı olarak talep edilmesi Öğrencilerin Öğrenci Bilgi  Sistemi üzerinden belge talepleri için gerekli imzalar sisteme yüklenmiş olup, belgelerin öğrenci sistemi üzerinden alınabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
10

İç Paydaş

(Öğrenci)

27.09.2022

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tarafından Üniversitemize gönderilen 17.08.2022 tarihli kararında şahsen diploma tesliminin verimsiz ve hak sahibi için maliyetli olması gibi nedenlerle Süleyman Demirel Üniversitesinin Yönergesinde diploma ve eklerinin kargo vb. yollarla hak sahibine gönderilmesi talep edilmiştir. Konuya yönelik olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge”de değişikliğe ilişkin ön çalışmalar Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. İlgili yönerge değiştikten sonra diplomalar adrese gönderilecektir. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
9

İç Paydaş

(Öğrenci Konseyi)

 

20.06.2022

Konseyin misyonu ile örtüşen faaliyetleri yerine getirebilmesi kapsamında, hedef kitlesini oluşturan Üniversitemiz öğrencileri nezdinde görünürlüklerinin artırılması (https://konsey.sdu.edu.tr) web adresi üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Konseyi Şube Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz öğrenci konseyi ile birlikte gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
8

İç Paydaş

(İlahiyat Fakültesi)

18.07.2022 İlahiyat Fakültesi formasyon ve Arapça Hazırlık belgelerinin EBYS üzerinden e-imzalı olarak gönderilmesi  Öğrenci bilgi sistemi üzerinden belgeler hazırlanmış olup, EBYS üzerinden e-imzalı olarak gönderilmesi çalışmaları devam etmektedir. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
7

İç Paydaş

(Yabancı Diller Yüksekokulu)

28.08.2022 Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen başarı sertifikalarının öğrenci bilgi sistemi üzerinden üretilmesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen başarı sertifikalarının öğrenci bilgi sistemi üzerinden üretilmesi sağlanmıştır. 28.09.2022
6

İç Paydaş

(Öğrenci)

22.06.2022 Mezun olan öğrencilerin mezuniyet notlarının 100’lük ve 4’lük sistemdeki not karşılıklarının  transkript belgelerinde ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın websayfasında görünmesinin sağlanması  Not dönüşüm tablolarının, https://oidb.sdu.edu.tr/tr/hizli-erisim/not-donusum-tablosu-14632s.html adresi üzerinden erişimi ve transkript belgelerinde görünmesi sağlanmıştır. 22.09.2022
5

İç Paydaş

(Akademik Personel)

16.07.2022 Öğretim üyelerinin yüksek lisans ve doktora ders programlarında öğretim üyesi odalarının derslik olarak tanımlanması  Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde öğretim elemanı odalarının derslik olarak tanımlanması Öğrenci Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından tamamlanmıştır. 19.09.2022
4

İç Paydaş

(Öğrenci)

02.05.2022 Öğrenci ilişik kesme süreçlerinin elektronik ortama aktarılması Öğrenci ilişik kesme süreçleri SDUNet-Kişisel menüsü altında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile bağlantılı oluşturulmuştur. 01.06.2022
3

İç Paydaş 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi)

10.03.2022 Staj yapacak öğrencilerin zorunlu alması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin online olarak alınmasının sağlanması. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri kayıt altına alınarak, Öğrenci Eğitim Modülü (OGEM) eklenmiş ve sertifikaları e-imzalı olarak sürece dahil edilmiştir. 16.05.2022
2

İç Paydaş

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

04.02.2022 Öğrencilere verilen Başarı Belgesi, Formasyon Belgesi vb. Elektronik ortama taşınması ve e-imzalı olması Talep edilen belgelerin elektronik ortama aktarılması ve e-imza süreçlerine dâhil edilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır. 10.05.2022
1

İç Paydaş 

(KİMER)

12.09.2021 Daire Başkanlığımıza ait web sayfası öğrenciye ait belgeler ve sıkça sorulan soruların güncellenerek yayımlanması Birim Web Sayfalarına ait verilerin güncellenerek öğrencilerimizin istek ve önerilerine göre düzenlenmiş, KİMER ile birlikte anlık duyurular yayımlamıştır. 13.10.2021