Dokümanlar

YÖNERGELER Yandal Programı Yönergesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yaz Okulu Uygulama Esasları Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi Türkiye Cumhuriyeti Tarafindan Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarindan Gelen Ögrencilere Verilen Yüksek Ögrenim Burslari İle İlgili Şartname Trimester Uygulanan Meslek Yüksekokulları Programları İçin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi Özel Öğrenci Yönergesi Ögrenci Danismanligi Yönergesi Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönergesi Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları ve İzinleri Yönergesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Lisans Öğretimi Staj Yönergesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge Kurumiçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Engelli Öğrenci Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Ek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları E-Ders Değerlendirme Ve Yayın Yönergesi Yönergesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının Açılmasına Ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Çift Anadal Programı Yönergesi Bagil Degerlendirme Yönergesi