2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Devamsız veya Hiç Almadığı Dersler Nedeniyle Başvuru Yapamayan Öğrencilerin Ek Sınavları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesi Gereğince Azami Öğrenim Süresini Doldurarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Devamsız veya Hiç Almadığı Dersler Nedeniyle Başvuru Yapamayan Öğrencilerin Ek Sınavları

 

BİRİNCİ EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ
Birinci Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 24-26 Ekim 2022
Başvuruların Değerlendirilmesi  :  27 Ekim 2022
Sınav Takviminin Birim Web Sayfalarında İlanı için Son Tarih : 28 Ekim 2022
Birinci Ek Sınav Tarihleri : 31 Ekim 2022 – 02 Kasım 2022
Son Not Giriş Tarihi :  07 Kasım 2022
 

İKİNCİ EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ
İkinci  Ek Sınav Başvuru Tarihleri :21-23 Kasım 2022
Başvuruların Değerlendirilmesi : 24 Kasım 2022
Sınav Takviminin Birim Web Sayfalarında İlanı için Son Tarih : 25 Kasım 2022
İkinci Ek Sınav Tarihleri : 28-29-30 Kasım 2022
Son Not Giriş Tarihi :05 Aralık 2022
 

Başvuru tarihlerinde başvuru işlemleri dilekçe ile ilgili birime yapılacaktır. Dilekçeye erişmek için tıklayınız.

Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Kanun maddesinin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

Madde 1. Azami süresini doldurmuş olup son sınıfta olmayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Madde 2. Bu sınav haklarından yalnızca; 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda azami süresini dolduran öğrencilerin devamsızlık ve/veya hiç almadıkları dersler nedeniyle ek sınavlara başvuru yapamayan öğrenciler yararlanabilir. Sınav haklarından faydalanmak için başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve uygulama esaslarında öğrencinin durumuna uyan madde kapsamında işlem yapılır.

Madde 3. Sınavlara esas tarih, yer ve saat bilgileri birimlerin Yönetim Kurullarınca belirlenir ve birim web sayfalarında ilan edilir. Sınavların katkısı %100 olup, başarı notunun DD ve bunun üzerinde olması gerekir.

Madde 4. Sınav hakları ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

a.    Azami öğrenim süresi sonunda ya da ek sınavlar sonunda sadece bir dersten başarısız olanlara öğrencilik haklarından faydalanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler dersin açıldığı yarıyılda, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler. Başarı şartı üçüncü maddede belirtildiği şekildedir. Bir dersten kalan öğrenci devamsızlıktan kaldı ise devam şartını yerine getirmek zorundadır.

b.    Ek sınavlar sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı veya alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını toplamda beş derse kadar düşürenlere ise üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre verilen öğrenciler bu süre içerisinde derslerin açıldığı yarıyıldaki arasınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler.

c.    İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gerekli GNO ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve üniversite ile ilişiği kesilir.

ç. Sınırsız sınav hakkı ve ek süre verilen öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

Madde 5. Ek sınavlar sonucunda hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısı beş dersten fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

 

 

Yayın Tarihi: 04/10/2022
Okunma Sayısı: 4894