2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu İşlemleri

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLERİN İLAN EDİLMESİ 19 Haziran 2023 – 07 Temmuz 2023

MİSAFİR ÖĞRENCİLER İÇİN YAZ OKULU SİSTEMİNE ONLİNE BAŞVURU

09 Temmuz 2023

DERS KAYDI (MİSAFİR ÖĞRENCİ DAHİL) ve DERS ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ

10-12 Temmuz 2023

AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLERİN İLANI,  DERS GÖREVLENDİRMELERİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARININ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ 14 Temmuz 2023

AÇILMAYAN DERSLER İLE YENİ AÇILAN DERSLER İÇİN EKLE/SİL VE MAZERETLİ KAYIT

17 - 23Temmuz 2023

YAZ OKULU DERS DÖNEMİ 17 Temmuz 2023 - 25 Ağustos 2023
ARA SINAVLAR 05 Ağustos 2023 - 13 Ağustos 2023
YAZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI 26 Ağustos 2023 - 01 Eylül 2023
YAZ OKULU NOT GİRİŞLERİ 26 Ağustos 2023 - 08 Eylül 2023

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KURALLARI

 1.  Üniversitemiz bünyesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı yaz okulu eğitimi YÖK/5-i ve enformatik dersleri hariç yüz yüze  yapılacaktır.
 2. Yaz okulunda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması öngörülen dersler en geç 07 Temmuz 2023 tarihine kadar ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.
 3.  Derslere kayıt işlemi, yaz okulu akademik takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Kayıt işleminden sonra çakışan ve/veya açılmayan dersler haricinde ders bırakma işlemi yapılmaz. Çakışan derslerle ilgili olarak ders bırakma ve/veya ekleme işlemi bölümün teklifi üzerine ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır.
 4. Yaz döneminde; bir öğrenci (isteğe bağlı pedagojik formasyon dersleri hariç) toplam 20 krediyi (AKTS) aşmayacak şekilde ders alabilir. 
 5. Öğrenci, yaz döneminde almak üzere müracaat ettiği derslerin çakışması veya açılmaması nedeniyle alamadığı ders sayısı kadar, toplamda 20 AKTS aşmayacak şekilde, açılmış olan derslerden ders değişikliği yapabilir. Açılmayan veya çakışma nedeniyle alamadığı dersler için yatırmış olduğu ders ücretleri, ders değişikliği yaptığı derslere aktarılabilir.
 6. Yaz döneminde çakışması nedeniyle bırakılan veya açılmayan derslerin ücretleri ders değişikliği yapılmaması durumunda öğrencilere iade edilir. Öğrencinin ücret iadesi bulunuyor ise Öğrenci Bilgi Sisteminde IBAN ve İletişim bilgilerini kaydetmelidir. Banka Hesap bilgisi bulunmayan öğrencilerin iadesi bulunsa dahi iade işlemi başlatılamayacaktır. IBAN numarasının öğrencinin kendisine ait olması şarttır, aksi durumda iade yapılamaz.
 7. Tek ders sınavı sonucu henüz notu açıklanmayan öğrenciler de yaz okulu derslerine kayıtlanabilir. Tek ders sonucu başarılı olmaları halinde dersi sildirebilirler, ancak ücret iadesi yapılmaz.
 8. Ders kayıt tarihlerinde hiç başvurusu olmayan öğrenciler mazeretli kayıt tarihlerinde açılan derslere kayıtlanabilir.
 9. Öğrenci, önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde yaz döneminde üst yarıyıldan ders alabilir.
 10. Yaz döneminde derslere devam zorunludur. Bir dersin bulunduğu eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması bu dersin yaz döneminde devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
 11. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.
 12.  Yaz okulunda ders alan öğrenci aynı zamanda staj yapamaz. 
 13. 23 Temmuz 2023 tarihinden sonra başvuru ve kayıt işlemleri için sistem kapatılacak ve yaz okulu ile ilgili Öğrenci Bilgi Sistemi’nde işlem yapılamayacaktır. 

 

MİSAFİR ÖĞRENCİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Üniversitemizde yaz okuluna ders kaydı yaptıracak misafir öğrencilerin aldıkları ders ve notların kendi Üniversitelerinde kabul edilme veya edilmemesine ait yükümlülük tamamen öğrenciye aittir. Bu nedenle ders kaydı yaptırmadan önce Üniversitenizden olur almanız gerekmektedir.
 2. Misafir öğrenciler (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri hariç) 2 kat ücret ödeyeceklerdir.
 3. Misafir öğrenciler öncelikle yaz okulu başvuru sistemine https://sis.sdu.edu.tr/oibs/summer_app/ bağlantı adresinden online başvuruda bulunacaklardır.
 4. Başvurusu onaylanan misafir öğrenciler sdunet.sdu.edu.tr bağlantı adresinden aşağıda belirtilen kullanıcı adı ve şifreyle veya edevlet şifresi ile SDÜNet Platformuna kullanıcı girişi yaparak Öğrenci Bilgi Sistemine erişebilecektir. Öğrenci Bilgi Sistemi ders kayıt ekranından derslerini seçebilecektir.

Kullanıcı Adı: yzöğrencino@ogr.sdu.edu.tr

(Örnek yz1011001999@ogr.sdu.edu.tr)

Şifre: TC Kimlik Numarasının son 8 hanesi

Üniversitemiz ders içeriklerine https://link.sdu.edu.tr/gWruTUnA bağlantı adresinden ulaşılabilir.

 

DERS ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ 

Ders seçimi tamamlandıktan sonra ödeme yapılacak ücret seçilen derslere göre otomatik hesaplanarak ders kayıt ekranına yansıyacaktır. Ders ücretleri 10-12 Temmuz 2023 tarihleri arasında Halk Bankası veya Ziraat Bankası aracılığıyla kurumsal tahsilat sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.  Ödemeler söz konusu bankaların şubelerine yalnızca öğrenci numarası ile; ATM, internet şube veya mobil bankacılık ile yapılacaktır. Banka ödemesini gerçekleştiren öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi ders kayıt ekranından yapabileceklerdir. Belirlenen süre içinde ders kaydını kesinleştirmeyen öğrenciler ücretlerini ödemiş olsalar bile kayıtları gerçekleşmeyecektir. 

Öğrenci No Sorgulama için tıklayınız

SDÜ ve ISUBÜ Öğrencisi İçin Bir Dersin Yaz Okulu Ücreti= (Bir Saatlik Ders Ücreti x Haftalık Ders Saati) x 14

Misafir Öğrenciler İçin Bir Dersin Yaz Okulu Ücreti= [(Bir Saatlik Ders Ücreti x 2) x Haftalık Ders Saati] x 14

 

YAZ OKULU SAAT ÜCRETLERİ ve BİR DERS İÇİN ASGARİ ÖĞRENCİ SAYISI

YAZ OKULUNDA DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA

1- Öğrencilerimiz ilgili yılda üniversitemiz programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alabilirler. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir. Başka Yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrenciler aşağıdaki form ekinde  diğer üniversiteden almak istedikleri derslerin içeriklerini ekleyerek bölüm başkanlığına başvurmalıdır. Başvurusu ilgili birimin yönetim kurulu tarafından uygun görülen öğrenciler diğer üniversitelerden ders alabilirler.

2- Ders programının çakışmaması şartıyla öğrencilerimiz hem üniversitemizden hem de başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilirler. 

Yaz Okulunda Diğer Üniversiteden Ders Alma Formu

 

 

Yayın Tarihi: 23/06/2023
Okunma Sayısı: 49655