2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuruları

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiş olup başvurular belirtilen adres üzerinden ONLİNE olarak yapılacaktır. Eksik belge ve beyana uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ek Madde-1 Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ.

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ ÖNLİSANS ve LİSANS TIP FAKÜLTESİ
Başvuru Tarihi    01-15 Ağustos 2023 01- 06 Ağustos 2023
Değerlendirme Tarihi   16-29 Ağustos 2023 07-09 Ağustos 2023
Sonuçların Web Sayfasında İlan Edilme Tarihi 01 Eylül 2023 11 Ağustos 2023
Kesin Kayıt Tarihi  01-15 Eylül 2023 14-15 Ağustos 2023

 

NOT: Başvuru sonuçları ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu web sayfalarında ilan edilecektir.

 

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER

1-Öğrenci Belgesi

2-ÖSYS Sonuç Belgesi

3-ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi

ONLİNE BAŞVURU İŞLEMİ

https://sis.sdu.edu.tr/oibs/hoa_app adresinden online yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

KESİN KAYIT İŞLEMİ

https://sis.sdu.edu.tr/oibs/hoa_app adresinden online yapılacaktır.

NOT: Kayıt için istenen belgeler en geç 29 Eylül 2023 tarihine kadar kayıt yaptırılan birimlere elden teslim edilecektir.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Başvuru evraklarına ilave olarak

1- Vesikalık Fotoğraf (2 adet)

2- 28 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge

3- II.Öğretim Programlarına geçiş yapan öğrencilerden öğrenim ücretinin yatırıldığını (Üniversitemize) gösteren banka dekontu (Kayıt esnasında öğrenci numarası alındıktan sonra yatırılacaktır)

4- Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (Öğrencinin dosyası istenirken ilgili Üniversiteye iade edilecektir) 

5- Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Fakülte ve Yüksekokul vb.) taşınıra kayıtlı materyaller (kitap, cihaz vb. materyal)

6- Transkript ve Ders İçeriği. (Ders muafiyet talebi olan öğrencilerden istenecektir)

7- Varsa zorunlu hazırlık sınıfı/ bilimsel hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi

 

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 05/07/2023
Okunma Sayısı: 41919