2023 DGS Sonucu Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt İşlemleri

ELEKTRONİK KAYIT (e-Kayıt)

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

e-Kayıt işleminden sonra Üniversitemize herhangi bir belge göndermenize veya getirmenize gerek yoktur. Ancak daha önce öğrenim gördüğü Üniversitedeki derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler en geç 13 Ekim 2023 tarihine kadar muafiyet başvuru dilekçesi, onaylı transkript ve onaylı ders içeriklerini kayıt hakkı kazanılan birime teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

BİREYSEL (YÜZ YÜZE) KAYIT

e-Devlet üzerinden e-Kayıt yapmayan veya aşağıda belirtilen nedenlerle e-Kayıt yapamayan adayların 14-20 Eylül 2023 tarihlerinde yerleştirildiği Fakültelerine giderek kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

1-Mezuniyet bilgileri e-devlete aktarılamayan adaylar

2-ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

3-Yükseköğretim kurumlarından mezun olamayarak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme veya tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde edecek olan öğrencilerin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla geçici kayıtları yapılacaktır. Geçici kaydı yapılan adaylar mezun olduklarına ilişkin belgeyi 2023 2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar şahsen teslim etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. 

4-Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Programına kayıt yaptıracak öğrencilerden “Sağlık Raporu” ve “Adli Sicil Kaydı” istendiğinden e-Kayıt yapılamamaktadır.

Kesin kayıt (yüz yüze) işlemi için Gerekli Belgeler

-Önlisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Transkript (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

-Ders İçerikleri (Onaylı)

-Harç Dekontu (ikinci öğretim veya ikinci üniversite kaydı için istenecek)

KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Katkı Payı/Öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler (ikinci öğretim, ikinci üniversite vb.) 14-29 Eylül 2023 tarihleri arasında tüm Halk Bankası Şubelerinden, ATM’lerinden, internet ve mobil bankacılıktan “öğrenci numarası” ile ödenebilecektir.

( Birinci Öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir. Ancak, Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken, ikinci bir yükseköğretim programının normal öğretimine kayıt yaptırılması halinde ikinci üniversite programına ait öğrenci katkı payı ödenecektir.  İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıran adaylar  ikinci öğretim öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.)

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri İçin Tıklayınız

ÖĞRENCİ NUMARASI

Öğrenci Bilgi Sistemi https://sis.sdu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx link adresinden 14 Eylül 2023 Saat: 10.00’dan sonra öğrenebilirsiniz.

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET SINAVLARI

Zorunlu Hazırlık Programına kayıt olacak öğrenciler için, Yabancı Diller Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı takvimi işin tıklayınız.  

Ders Muafiyet İşlemleri :

e-Kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerin muafiyet işlemleri için en geç 13 Ekim 2023 tarihine kadar onaylı transkript ve ders içeriklerini ilgili fakülte dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Akademik Takvim

Akademik Birimlerin İletişim Bilgileri

 

 

Yayın Tarihi: 11/09/2023
Okunma Sayısı: 3575