7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

02.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen  öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken COVID-19 Salgını nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli kararı ile Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrencilere zamanında bilgilendirme yapılmış olması halinde ilişiklerini keserek 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun'a eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabileceklerinin dikkate alınması ve bu durumda olup ilişiği kesilen öğrencilerin 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren ilgili yükseköğretim kurumuna 30 gün içinde başvurmaları halinde anılan Kanun hükmünden yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Bu kapsamda olan öğrencilerimiz için:

Başvurular

Başvurular, 07 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde şahsen, noter tasdikli vekâletname verilen kişi aracılığı ile veya posta ile yapılabilir. Postada yaşanan gecikmelerden ve onaysız-eksik belgelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 07 Kasım 2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 06 Aralık 2022 

Başvuru Yeri: Üniversitemizin ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine

Başvuru İçin İstenen Belgeler 

a- Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması) ) (Diplomasını Kaybedenler İçin E- Devlet Mezuniyet Belgesi veya Mezun Oldukları Liseden Alacakları Onaylı Öğrenim Belgesi)

b- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

c- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

d- Nüfus Cüzdanı Onaylı Fotokopisi veya E-Devlet Üzerinden Alınan Nüfus Kayıt Örneği Belgesi

e- ÖSYS / YKS Yerleştirme Belgesi 

f- Askerlik görevini yapmış olanlar için Askerlik Terhis Belgesi

g- Başvuru formu

       Başvuru formuna erişmek için tıklayınız.

      

Yayın Tarihi: 01/11/2022
Okunma Sayısı: 593