7417 Sayılı Af Kanunundan Yararlanan Öğrencilerin Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi kapsamında bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananların yatay geçiş işlemlerine yönelik başvuru ve değerlendirme takvimi ile yatay geçiş işlemlerine yönelik uygulama esaslarının aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir. Müracaatlar belirlenen tarih aralıklarında ilgili birimlere yapılacaktır. Başvuru dilekçesine erişmek için tıklayınız.

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA

7417 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuruların İlgili Birimlere Yapılması 14-17 Kasım 2022
Başvuruların Değerlendirilerek İlgili Yönetim Kurullarınca Karar Alınması  18 Kasım 2022
Sonuçların İlgili Birimlerin Web Sayfalarından İlan Edilmesi 21 Kasım 2022
Kayıt Hakkı Kazananların Adayların Kayıt İşlemleri 22-23 Kasım 2022

 

         Başvurular kontenjan sınırı uygulanmadan değerlendirilecektir.

 

            Önlisans ve lisans  programlarına  yapılacak yatay geçiş başvurularında;

 1. Af öğrencilerinin yatay geçiş başvuruları yalnızca 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde yapılacaktır.  Yatay geçiş işlemleri kabul edilen öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenime başlayacaklardır.
 2. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılından sonraki yatay geçiş başvuru işlemleri ise Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
 3. Yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” şartları çerçevesinde değerlendirilecektir.
 4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler bu programlardan birine yatay geçiş başvurusu yapabilecektir.
 5. Öğrencilerin, yatay geçiş yapmak istedikleri eş değer diploma programının kayıt yılına ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) taban puanını sağlamaları gerekir.
 6. Öğrencilerin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS puanı, geçmek istedikleri “farklı bir diploma programının” aynı türden taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, söz konusu farklı programa yatay geçiş için başvuru yapabilecektir.
 7. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılacaktır. Adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa o programa başvuru yapılamaz.
 8. Öğrencilerin kayıt yılı itibarıyla bulunmayan veya öğrenci almayan eş değer programlara taban puan oluşmadığından yatay geçiş yapılamaz.
 9. Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans veya  lisans  programlarına yatay geçiş yapılamaz
 10. Zorunlu hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamayacaktır
 11. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara yapılacak yatay geçiş başvurularında öğrencilerin ilgili program için belirlenen yabancı dil şartını sağlamaları gerekir. Bu nedenle öğrencilerin Zorunlu Hazırlık Sınıfından/muafiyet/seviye tespit sınavından başarılı olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınav geçerlilik süresi içinde ilgili puanlara sahip olmaları ve başvuru sırasında belgelendirmeleri gerekir.
 12. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS/YKS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekir.
 13. Başvurular, ilgili birimlere şahsen, noter tasdikli vekâletname verilen kişi aracılığı ile veya posta yolu ile yapılabilir. Postada yaşanan gecikmelerden ve onaysız-eksik belgelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

BAŞVURU BELGELERİ

 1. Yatay geçiş talebine ilişkin başvuru dilekçesi
 2. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi Fotokopisi
 3. 7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanarak yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair kendi üniversitesinden alınacak belge (Belge, Islak imzalı ve mühürlü / E-Devletten alınan doğrulama kodlu / E-imzalı olarak da kabul edilecektir.) Belgesi olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Öğrencinin af kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Üniversiteye, ilk kayıt esnasında ön lisans ve lisans programları için vermiş olduğu ÖSYS, YKS, LYS, YGS, DGS vb. Yerleştirme Sonuç Belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM doğrulama kodlu olmalı veya kayıtlı olunan üniversite tarafından onaylatılmalıdır.)
 5. Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkript ve Ders İçeriği (Belge, Islak imzalı ve mühürlü / E-Devletten alınan doğrulama kodlu / E-imzalı olarak da kabul edilecektir.)
 6. Lisansüstü programlar için ayrıca kayıtlı bulunduğu programa giriş sırasında sunmuş olduğu ALES, YÖKDİL/YDS, TUS vb. eşdeğer sonuç belgeleri,
 7.  Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi (Başvuru tarihleri arasındaki e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir.
 8. Zorunlu yabancı dil hazırlık ve isteğe bağlı yabancı dilde eğitim veren programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim Öğretim Yönetmeliği eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesi. (Eş değer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan sınava katılacaklardır.)
 9. Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe Dil Yeterlik Belgesi
Yayın Tarihi: 09/11/2022
Okunma Sayısı: 771