7417 Sayılı Kanunla Düzenlenen Öğrenci Affına Yönelik Usul ve Esaslar

05.07.2022 tarih 31887 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 83 üncü Madde hükümlerine göre, Üniversitemizin ön lisans-lisans ve lisansüstü programlarından ilişiği kesilenlerin yeniden öğrenime devamlarının sağlanmasına ilişkin hazırlanan usul ve esaslar Üniversitemiz Senatosunun 02.09.2022 tarihli ve 606/2 sayılı kararı ile edilmiştir.

  Üniversitemiz Senatosunca belirlenen usul ve esaslar için tıklayınız.

  Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar için tıklayınız.

 

Başvuru İçin İstenen Belgeler Ön Lisans-Lisans Programlarına Başvuru İçin

a- Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması) ) (Diplomasını Kaybedenler İçin E- Devlet Mezuniyet Belgesi veya Mezun Oldukları Liseden Alacakları Onaylı Öğrenim Belgesi)

b- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

c- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

d- Nüfus Cüzdanı Onaylı Fotokopisi veya E-Devlet Üzerinden Alınan Nüfus Kayıt Örneği Belgesi

e- ÖSYS / YKS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)

f- Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi*

g- Ön Lisans- Lisans başvuru formu

Lisansüstü Programlara Başvuru İçin

a- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

b- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

c- Nüfus Cüzdanı Onaylı Fotokopisi veya E-Devlet Üzerinden Alınan Nüfus Kayıt Örneği Belgesi

d- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir) (Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik için Yüksek Lisans)

e- Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi*

f- Lisansüstü başvuru formu

       Ön Lisans- Lisans başvuru formuna erişmek için tıklayınız.

       Lisansüstü başvuru formuna erişmek için tıklayınız.

Askerlik ile ilgili işlemler 08.07.2022 tarihli ve 122.02.01-1435665 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünün Öğrenci Ertelemeleri konulu yazısına istinaden yapılacaktır. 5 Temmuz 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında askerlik görevini ifa edenler için terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde öğrenimlerine başlayabilecektir. İlgili yazıya erişmek için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 06/09/2022
Okunma Sayısı: 13998