Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki Öğrencilerin Özel Öğrencilik İşlemleri

ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.09.2023 tarih ve E-75850160-104.01.01.01-60024 sayılı yazısına istinaden; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki Üniversitelerde kayıtlı öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan programlarda özel öğrencilik kapsamında eğitim görme hakkı verilmiştir.

Bu kapsamda özel öğrenci olarak Üniversitemiz programlarında yukarıda ifade edilen illerde öğrenim görmekte iken Üniversitemizde ders almak isteyen öğrenciler 25 Eylül 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Özel Öğrenci Başvuru Formu için  tıklayınız

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ İÇİN ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU

Adı geçen Üniversitelerin senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve öğrenci tarafından başka bir üniversitede dönem/dönemler için özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrenciler talepleri halinde sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu yapabilecektir.

1-Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden 2023-2024 güz döneminde Öğretmenlik Uygulaması l dersini özel öğrenci statüsünde almak isteyen öğrenciler üniversitemizde bulunan programlara başvurabilecektir.

2-Öğretmen Yetiştiren Alanlar Dışındaki Programlarda İsteğe Bağlı Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında Öğretmenlik Uygulaması dersini güz döneminde özel öğrenci olarak üniversitemizde almak isteyen öğrencilerin 2023-2024 güz dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olması gerekmektedir.

BAŞVURULAR:

Başvurular https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. 

İK - Özel Öğrenci Başvuru Kayıt Kılavuzu için tıklayınız

 

Öğretmenlik Uygulaması Dersini Üniversitemizde Almak İsteyen Öğrencilerin Son Başvuru Tarihi : 18 Eylül 2023 Pazartesi 23,59'a kadar.

Özel Öğrenci Olarak Üniversitemizde Ders Almak İsteyen Öğrencilerin Son Başvuru Tarihi             :  25 Eylül 2023 Pazartesi 23,59'a kadar.

Öğretmenlik Uygulaması I Dersini Üniversitemizde almak isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı uygulama okullarında 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uygulama eğitimlerine başlamaları gerekmektedir. Adı geçen dersi alacak öğrencilerin uygulama okulları ileriki tarihlerde birim web sayfamızdan yayınlanacaktır.

Söz konusu tarihlerden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması I Dersini Alabileceği Program (*)
Eğitim Fakültesi

Arapça Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
İlahiyat Fakültesi İlahiyat

(*) Kayıtlı oldukları üniversitede bu tabloda yer verilmeyen programlarda öğrenim gören öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İsteğe Bağlı Pedagojik Formasyon Eğitimi Kapsamında Öğretmenlik Uygulaması Alacak Öğrencilerin Başvurabileceği Program (*)
Fakülte Program
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Coğrafya
Felsefe
Fizik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri
Resim
Seramik ve Cam
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans
İktisat
İşletme
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri

(*) Kayıtlı oldukları üniversitede bu tabloda yer verilmeyen programlarda öğrenim gören öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

Üniversitemiz Ders Bilgi Paketine erişmek için tıklayınız

Akademik Birimlerin İletişim Bilgileri için tıklayınız

 

 

Yayın Tarihi: 10/09/2023
Okunma Sayısı: 5007