EK SINAVLAR SONUCU TANINAN HAKLAR

Ek sınavlar sonunda;

1- Sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere öğrencilik haklarından faydalanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilmiştir.

2- Başarısız ders sayısını toplamda beş derse kadar düşüren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilmiştir.

Ek süre ve sınırsız sınav hakkı verilen öğrenciler 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren derslerin açıldığı yarıyıldaki arasınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebileceklerdir.

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gerekli GNO ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve üniversite ile ilişiği kesilir.

Sınırsız sınav hakkı ve ek süre verilen öğrenciler, sınava girdiği dersin AKTS'si oranında öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

Bu durumdaki öğrencilerimizin birim öğrenci işleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 21/03/2022
Okunma Sayısı: 1120