İsteğe Bağlı Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Kapsamında “Öğretmenlik Uygulaması Dersi” İle İlgili Duyuru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Pedagojik Formasyon Eğitimi Programının üniversitelerde öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri içerisinde verilebilmesine ilişkin kararı doğrultusunda 2022-2023 Bahar yarıyılından itibaren YÖK’ün belirlediği usul ve esaslar ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatları çerçevesinde Formasyon eğitimi alınabilen alanlarda eğitim verilen fakültelerimizde okuyan öğrencilerimiz 2023-2024 bahar yarıyılında kayıtlı oldukları programın müfredatında almak zorunda oldukları derslere ek olarak Öğretmenlik Uygulaması dersi dışındaki teorik pedagojik formasyon derslerini herhangi bir kontenjan sorunu olmadan isteğe bağlı olarak alabilmektedir.

SINIF DÖNEM DERS KODU DERS ADI T U K AKTS
3 BAHAR FRM-902 Eğitime Giriş 3 0 3 4
3 BAHAR FRM-904 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 4
3 BAHAR FRM-906 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 4
4 BAHAR FRM-908 Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 3 4
4 BAHAR FRM-910 Rehberlik ve Özel Eğitim 3 0 3 4
4 BAHAR FRM-912 Öğretmenlik Uygulaması 5 1 8 10

 

Öğretmenlik Uygulaması dersi “Uygulama öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Kurumunda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” çerçevesinde yürütülmekte ve anılan yönerge’de Öğretmenlik Uygulaması dersi için her 12 öğrenciye bir uygulama “öğretim elemanı”, 6 öğrenciye 1 “uygulama öğretmeni” ataması yapılabileceği hususu yer almaktadır.

Bu kapsamda Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu;

a-İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde ilimizde yeterli uygulama öğretmeni bulunmadığı; Söz konusu bölümde okuyan öğrencilerimizden Öğretmenlik Uygulaması Dersini almak isteyenlerin atama alanında ilimizde yeterli öğretmen bulunmaması nedeniyle kontenjan uygulaması zorunluluğu bulunmaktadır. Bahar döneminde kontenjan uygulanması gereken bu bölümlerde Öğretmenlik Uygulaması dersi önceliği öğrencilerin AGNO’suna göre büyükten küçüğe sıralanarak kontenjan dahilinde almaları sağlanacaktır.

b-Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Programı, Güzel Sanatlar Fakültesi Drama Yazarlığı ve Dramaturji programı, Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi programı ve İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema programlarının ilimizde atanacağı alan ve uygulama öğretmeni bulunmadığı,

c-Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji programı, Mimarlık Fakültesi Mimarlık programı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Programlarının Talim ve Terbiye Kurulunun Öğretmenlik Alanları Atama ve Ders Okutma Esasları Çizelgesinde Atanacağı Alan bulunmadığı bildirilmiştir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

Yayın Tarihi: 09/02/2024
Okunma Sayısı: 3837