Özel Öğrenci Başvuruları (Deprem Bölgesi)

Üniversitemiz Senatosunun 20.02.2023 tarihli toplantısında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin Özel Öğrencilik ile ilgili olarak  Almış Olduğu Kararı Gereği;

1. Aşağıda (a) ve (b) şıklarındaki iki şartı birlikte sağlayan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden yararlanabilir.

(a) Depremden etkilenen illerdeki (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesi) üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.

(b) "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda kayıtlı öğrenci olmak.*

2. Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını;

(a) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’ne başvuru yapacak öğrenciler 20 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren 12 Mart 2023 tarihi saat 23:59’a kadar “ozelogrenci@sdu.edu.tr” adresinden veya 10 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar doğrudan (posta, kargo, şahsen) üniversitemizin ilgili birimlerine yapacaklardır.

Başvuru sahipleri dilekçelerine e-devlet üzerinden aldıkları öğrencilik belgesi de eklemelidir.

(b) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi dışındaki birimlere başvuru yapacak öğrenciler 26 Mart 2023 tarihi saat 23:59’a kadar “ozelogrenci@sdu.edu.tr” adresinden veya 24 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar doğrudan (posta, kargo, şahsen) üniversitemizin ilgili birimlerine yapacaklardır. Başvuru sahipleri dilekçelerine e-devlet üzerinden aldıkları öğrencilik belgesini de eklemelidirler.

3. Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret alınmayacaktır.

 

(*) "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki Programlar 

a. Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. sınıf öğrencileri,

b. Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4. ve 5. sınıf öğrencileri,

c. Eczacılık Fakültesi’nin 5. sınıf öğrencileri,

d. Sağlık Bilimler Fakültesi’nin Hemşirelik Bölümü 3. ve 4. sınıf; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf ve Ebelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri,

e. Eğitim, Teknik Eğitim ve İlahiyat Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nün Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 4. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

 

Yayın Tarihi: 18/02/2023
Okunma Sayısı: 2558