Hakkımızda

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Birim Öğrenci İşleri Birimlerinde yürütülen faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmaktır. Öğrencilerimizin kayıt ve mezuniyet işlemleri ile diğer akademik işlemlerini yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve akademik takvime uygun olarak zamanında ve eksiksiz yapmaktır.