Dokümanlar

AKADEMİK TAKVİM 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi BİRİM FAALİYET RAPORLARI 2022 Yılı Faaliyet Raporu 2021 Yılı Faaliyet Raporu Duyuru E-İnsan FORMLAR Öğrenim Ücreti İade Formu FR-030 Diploma Kayıp Başvuru Formu Ders Bilgi Paketi Formu Yeni Ders/Program Açma/Gözden Geçirme/ Güncelleme/Değerlendirme Formu Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanıcı Yetkilendirme ve Gizlilik Anlaşması Formu Staj Sonu Devlet Katkı Payı Onay Formu FR-025 000 Ücret İade Formu FR-024 000 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu FR-023 000 Sivil Savunma Ekipleri Formu FR-022 000 Tatbikat Değerlendirme Formu FR-021 000 Sürekli İşçi Performans Değerlendirme Formu FR-020 000 Birim İçi Değerlendirme Ölçeği Formu FR-019 000 Eğitim Katılım Formu FR-018 000 Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alma Formu FR-017 000 Yandal Ders Alma Formu FR-016 000 Türkiye Mezunları Bilgi Formu FR-015 000 Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu(Numerik) FR-014 000 Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu(Bağıl) FR-013 000 Tebligat Beyannamesi FR-011 000 Not Bildirim Formu (Numerik) FR-010 000 Not Düzeltme Formu (Bağıl) FR-009 000 Not Bildirim Formu (Bağıl) FR-008 000 Farabi Not Dönüşüm Formu Fr-007 000 Fakülte_Yüksekokul_Meslek Yüksekokulu_Enstitü Öğrenci Temsilcisi Başvuru Formu FR-006 000 Erasmus Not Dönüşüm Formu FR-005 000 Çift Anadal Ders Alma Formu FR-004 000 Bölüm Temsilcisi Başvuru Formu FR-003 000 Arasınav Mazeret Notu Bildirim Formu FR-002 000 4111 Ek Sınav Not Bildirim formu (Numerik) FR-001 000 4111 Ek Sınav Not Bildirim formu (Bağıl) İŞ AKIŞ ŞEMALARI TOEFL Sınav Sonuç Belgelerinin Doğrulama İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması Bölüm Program Açma İş Akış Şeması Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı Yöksis Bilgi Güncelleme Kayıp Diploma Diploma Eki Basımı Diploma Basımı Ytb' li Öğrenci İşlemleri YÖK Tarafından Üniversitemize Yerleştirilen Öğrenciler YKS Kontenjan İşlemleri Yaz Okulu Yatay Geçiş İşlemleri SDÜ Yös Yönerge Hazırlama Türkiye Burslusu Öğrenciler Staj Yazışmaları SDÜ Yös İşlemleri Personel Maaş İşlemleri Öğrenci Kimlik Kartı Basımı Not Dönüşümü Lisans Tamamlama Kullanıcı Yetkilendirme Kültürel ve Sportif İzin İşlemleri Hizmet Pasaportu Giden Evrak Gelen Evrak Fakülte Yüksekokul Açılması Doktora ve Yüksek Lisans Programlarının Açılması Ders Planları Değişim Programları Çift Anadal İşlemleri Bölüm Program Öğrenci Alımı Araştırma ve Uygulama Merkezi Açılması Akademik Takvim 657 KHK 'lı Öğrenci İşlemleri 40d Maddesi Görevlendirme 2547 Sayılı Kanunun 40/A Maddesi Uyarınca Ders Görevlendırmesi 36. Madde Görevlendirme 31. Madde Görevlendirme Denklik İşlemleri REHBERLER Öğrenci Disiplin Soruşturması Rehberi SUNULAR Talep Takip ve Destek Sistemi Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu UYGULAMA ESASLARI Anabilim/Anasanat Dalı/Bölüm/Program Açılması, Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesine İlişkin İlke ve Esaslar