08 Ağustos 2020 Cumartesi

Eğtim Öğretim Şubesi

29679 defa okundu

* Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, MYO Kurulması, Araştırma ve Uygulama Merkezi Açılması ile ilgili işlemlerin yapılması

* Bölüm, Anabilim-Anasanatdalı ile Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik Programlarının açılmasına ilişkin işlemlerinyapılması

* Eğitim-Öğretim Yönetmelik-Yönerge, uygulama esaslarına ilişkin taslak hazırlanması

* Ders ve sınav programları, ders değişiklikleri ve görevlendirmeleri, staj ve öğrenci pasaport işlemlerine ait yazışmaların yapılması,

* ÖSYS, dikey geçiş, ek yerleştirme kontenjanlarının bildirilmesi ve bilgi sistemi aracılığı ile ÖSYM’ye gönderilmesi

* Öğrencilerin izin, disiplin-ceza, diploma denklik ve idari davalara ilişkin işlemlerin yapılması

* Lisansüstü kontenjanları ile özel yetenek sınavlarının ilanlarının yapılmasının sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

İDARİ KADRO

DOKÜMANLAR

AKADEMİK TAKVİM

AKTS BİLGİLENDİRME SUNUSU

BAĞIL HESAP SUNUSU

İKAMET İZİN BAŞVURULARI

KULLANILAN FORMLAR

NOT DÖNÜŞÜM TABLOLARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIM SUNULARI

Taban Tavan Puanlar

YÖNERGELER

YÖS DUYURULARI