YÖNERGELER

Bagil Degerlendirme Yönergesi

Çift Anadal Programı Yönergesi

Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının Açılmasına Ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

E-Ders Değerlendirme Ve Yayın Yönergesi Yönergesi

Ek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları

Engelli Öğrenci Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Kurumiçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Lisans Öğretimi Staj Yönergesi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi

Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları ve İzinleri Yönergesi

Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge

Ortak ZorunluSeçmeli Dersler Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönergesi

Ögrenci Danismanligi Yönergesi

Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi

Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Trimester Uygulanan Meslek Yüksekokulları Programları İçin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarafindan Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarindan Gelen Ögrencilere Verilen Yüksek Ögrenim Burslari İle İlgili Şartname

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Yaz Okulu Uygulama Esasları

Yandal Programı Yönergesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Merkezi Sınav Yönergesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (SDÜTÖMER) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Yönergesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Yönergesi (İngilizce)

Süleyman Demirel University Directive on the Application and Admission of International Students to Associate and Bachelor's Degree Programs